Jak możemy zrozumieć świadomość dzieci

Kiedy się rodzimy, nasza świadomość jest czysta, bez żadnego wrażenia dzisiejszego środowiska. Ta czysta świadomość pozostaje z nami do ośmiu lat. Ten stan świadomości jest jak gąbka; po prostu pochłania wszystko. Jest to wchłanianie informacji otrzymywanych zmysłami, poprzez interakcje, poprzez intelektualne i emocjonalne nakłady. W ten sposób świadomość warunkuje się na przetrwanie i istnienie na tym materialnym planie.

Do ósmego roku życia informacje otrzymywane przez świadomość są czysto intuicyjne. Odbierane są informacje nieliniowe, niesekwencyjne. To jest idea lewej i prawej półkuli mózgu. Uzyskujemy wszystkie informacje całą sobą. Kiedy rozpoczynamy edukację szkolną, następuje zmiana we wzorcu świadomości i rozpoczynamy sekwencyjny proces uczenia się, liniowy proces uczenia się. Z chwilą rozpoczęcia sekwencyjnego i liniowego procesu uczenia się zmienia się nasza osobowość. Utrwalamy się w pewnych ideach; że A jest przed B, C następuje po B i w ten sposób rozwija się zrozumienie. To zrozumienie jest bardzo ugruntowanym zrozumieniem i tutaj osobowość przechodzi poważną przemianę w życiu.

W tradycji jogicznej mówią, że rozwój świadomości na wszystkich poziomach: intuicyjnym, duchowym, kulturowym, społecznym, osobistym, psychicznym następuje przed ósmym rokiem życia, zanim dziecko faktycznie pójdzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej. W dniu, w którym dołączamy do pierwszej klasy szkoły podstawowej, ten rozwój zatrzymuje się i zaczyna się rozwój liniowy.

Wykształcenie otrzymywane przez świadomość do 8 roku życia nosi nazwę „Samskara”. Samskary to wrażenia, które nakładają się na świadomość. Informacje, które otrzymujemy po ukończeniu ośmiu lat w szkole, są znane jako Shiksha (Nauka). Samskary przyjmowane są do ósmego roku życia, a Shiksza po ósmym roku życia. Tradycje jogi, bardzo podkreślały potrzebę Samskary, ponieważ w twoim przyszłym życiu, kiedy dorośniesz, kiedy będziesz miał trzydzieści lub czterdzieści sześćdziesiąt lat, staniesz się tą osobą. Wyrażasz te cechy i nawyki, które przyswoiłeś przed ósmym rokiem życia. To, czym jesteś dzisiaj, jest tym, czym zostałeś stworzony przed ósmym rokiem życia. To, co zostałeś stworzony po ukończeniu ośmiu lat, widać w stopniach i dyplomach, które masz w swoich domach i miejscach pracy. To jest twoja kwalifikacja do przetrwania na świecie. Jakkolwiek sposób bycia, natura, umysł i reakcje umysłu, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach życiowych i radzenia sobie z ludźmi, wszystkie te zdolności, które nabyłeś w dzieciństwie, dzięki tej subtelnej edukacji, którą wchłonęła świadomość i to ta świadomość musi być pielęgnowana.

Kiedy zaczynamy wierzyć, że istnieje inny umysł poza umysłem racjonalnym, który nazywamy umysłem psychicznym, umysłem intuicyjnym lub umysłem wyższym. Kiedy włącza się wyższy umysł, zdolności mentalne otwierają się i manifestują. To właśnie ta natura musi być pielęgnowana w dziecku. Umysł dziecka jest wolny. Mówiąc trochę, dużo rozumieją. Istnieje ograniczenie polegające na tym, że nie są w stanie wyrazić siebie; jednak ich mentalne częstotliwości są znacznie wyższe niż predefiniowane częstotliwości dorosłych.

Normalna świadomość jest podzielona na cztery przedziały: Jagrat (przebudzenie); Swapna (śnienie); Nidra (spanie bez snu) i Turiya (przebudzona duchowość). Jednak świadomość dzieci funkcjonuje na różnym poziomie, na poziomie intuicyjnym, aż do 8 roku życia. Dlatego w przypadku dzieci klasyfikacja jest inna. Jest Turiya-Jagrat (intuicyjny i przebudzony); Turiya-Spana (intuicyjna i marząca); Turiya-Nidra (intuicyjna i spanie bez snu); i Turiya-Turiya, (intuicyjne i kreatywne).

Chrystus powiedział również, że aby wejść do królestwa niebieskiego, musisz być jak dziecko.

Piyush Mittal

Instytut Jogi i Ajurwedy

Źródło:. Na skrzydłach łabędzia cz. VI

zdjęcia wykorzystane w artykule: źródło Internet

Podobne wpisy

Medytacja przed snem

Medytacja przed snem

Witam, podzielę się dzisiaj z wami jednym z wykładów mojego nauczyciela Swami Niranjanananda Saraswati z serii joga w...

error: Treść strony jest chroniona.