Kurs Zawodowy Lider ds. Dobrostanu Pracowników – Ambasador Jogi


12.2024 - 06.2025

Opis Kursu

Dobrostan w kontekście organizacji, inaczej Wellbeing, to troska o pracownika, jego komfort, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz dobre relacje społeczne. Dla większości organizacji staje się jasne, że jedynie te firmy, które dbają o ludzi, mają szansę przetrwać i rozwijać się w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

To właśnie szacunek do pracowników, uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb
w zakresie zdrowia, kierunków rozwoju i życiowych wartości, coraz częściej decydują o uznaniu firmy za dobrego pracodawcę. Pracodawcę, z którym warto związać się na lata i dla którego po prostu chce się pracować.

W ten oto sposób rodzi się zaangażowanie i jego naturalna konsekwencja – efektywność. Kluczem jest stworzenie wspierającej, przyjaznej kultury pracy. Joga klasyczna, holistyczna nauka zajmująca się ciałem, umysłem, emocjami i uniwersalnymi wartościami, podpowiada, jak to zrobić.

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w ekspercką wiedzę w dziedzinie budowania dobrostanu osobistego pracowników w oparciu o klasyczną naukę jogi. Ambasador Jogi podnosi świadomość zarządów firm, managerów oraz pracowników w przedmiotowym zakresie, szerzy ideę dobrostanu, wdraża dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji rozwiązania, mierzy postępy i wprowadza niezbędne korekty. Co warto odkreślić, w pierwszej kolejności sam buduje prozdrowotne nawyki w oparciu o poznane metody i techniki pracy z ciałem, umysłem i emocjami.

CZEGO DOKŁADNIE UCZY KURS?

JAK, OPIERAJĄC SIĘ NA KLASYCZNEJ NAUCE JOGI:

PODNOSIĆ ŚWIADOMOŚĆ: zarządów firm, managerów oraz pracowników w przedmiocie dobrostanu
WSPIERAĆ: pracowników w budowaniu prozdrowotnych nawyków; liderów w otwieraniu się na potrzeby pracowników i tworzeniu efektywnych zespołów
– STWORZYĆ: zdrowe miejsce pracy, do którego pracownicy przychodzą z przyjemnością
SPRAWIĆ: by efektywność pracownika, a za tym wyniki firmy, pojawiały bezwysiłkowo jako „skutek uboczny” zaangażowania
ZARZĄDZAĆ: wellbeingiem w organizacji w sposób strategiczny tak, by program wellbeingowy: stał się trwałym elementem kultury organizacyjnej firmy;
przekładał się na wyniki organizacji

ADRESACI KURSU

– specjaliści, liderzy i managerowie
z obszarów: Wellbeing, HR, BHP, Szkolenia
i Rozwój, Employer Branding, itp.
– trenerzy i konsultanci ds. zdrowia
w organizacji
– właściciele firm, również firm rodzinnych
– wszystkie osoby, które pragną: zmienić swoje organizacje w zdrowe miejsca pracy; przywrócić biznesowi ludzką twarz; swoją pasję do jogi realizować w miejscu pracy.

CO WYRÓŻNIA NASZ KURS?

DYPLOM Z KODEM ZAWODU: kod zawodu 242308 – Specjalista ds. Kultury Firmy, który uczestnik otrzymuje po obronie pracy końcowej – jest to formalne potwierdzenie podniesienia kwalifikacji honorowane przez pracodawców
NOWATORSKIE UJĘCIE TEMATU WELLBEINGU
W ORGANIZACJI
: tradycja, czyli joga klasyczna, spotyka nowoczesność, czyli współczesne trendy
w zarządzaniu potencjałem pracy oraz aktualne badania naukowe
SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ: z lekkością
i na luzie, a przy tym merytorycznie.

Wcześniejsze doświadczenia z jogą NIE SĄ WYMAGANE!

PROGRAM KURSU W ZARYSIE

1. WELLBEING – WPROWADZENIE: w tym: geneza nurtu i podstawowe modele Wellbeingu; psychologia pozytywna a joga; kluczowe korzyści dla pracodawcy wynikające
z wdrożenia programu wellbeingowego opartego na nauce jogi
2. MIEJSCE PRACY Z DUSZĄ: w tym: uniwersalne zasady etyczne w jodze i ich przełożenie na biznes; różne typy osobowości i potrzeby pracowników a jogowo-ajurwedyjskie archetypy; CSR jako wyraz troski o człowieka i jego otoczenie; rola Ambasadora Jogi w tworzeniu wspierającego środowiska pracy
3. KOMPONENTY DOBROSTANU WG JOGI I AJURWEDY: w tym: zdrowie w ujęciu holistycznym; równowaga między wartościami / duchowością a nowoczesnością; zdrowe nawyki; wspierające relacje w domu i pracy z perspektywy jogi; kwestia “powinności” w ramach pełnionej w organizacji roli
4. WDROŻENIE PROGRAMU WELLBEINGOWEGO W FIRMIE: w tym: przygotowanie organizacji do wdrożenia; narzędzia diagnozy organizacji i pomiaru dobrostanu pracowników; monitorowanie procesu wdrażania programu, wprowadzanie niezbędnych korekt
5. PRAKTYKI WZMACNIAJĄCE ODPORNOŚĆ PSYCHICZNĄ, REDUKUJĄCE STRES i zapobiegające wypaleniu zawodowemu oraz depresji, w tym: uważność; medytacja; pranayama; pratyahara; Joga Nidra; Joga Śmiechu; dźwiękoterapia; ćwiczenia uwalniające
z ciała emocje
6. ĆWICZENIA NA SPRAWNE I ZDROWE CIAŁO: w tym: asany na rozluźnienie, regenerację, witalność, wewnętrzną siłę, zdrowy kręgosłup; pielęgnacja ciała, oczyszczanie i zdrowe odżywianie wg ajurwedy; jak uczyć? – metodyka prowadzenia zajęć i odpowiedzialność osoby prowadzącej
7. BUDOWANIE MARKI OSOBISTEJ AMBASADORA JOGI: w tym: rola Ambasadora Jogi w budowaniu wellbeingowego środowiska pracy; profil kompetencji miękkich; pojęcie wiarygodności i reputacji; skuteczna komunikacja z zarządem firmy, parterami społecznymi i pracownikami; obalanie mitów i radzenie sobie ze stereotypami na temat jogi
8. OBRONA PRACY KOŃCOWEJ: po zdaniu egzaminu
przed komisją egzaminacyjną – uzyskanie tytułu zawodowego: Specjalista ds. Kultury Firmy
kod zawodu 242308

CZAS TRWANIA
6.12.2024 – 22.06.2025

ZJAZDY
W czasie trwania kursu zjazdy odbywają się w dniach: piątek – niedziela we Wrocławiu (Instytut Jogi i Ajurwedy Nirmala, ul. Kościuszki 117) i Gliwicach (Yoga Corner, ul. Chorzowska 4), wg poniższego grafiku: 6-8.12.24, 3-5.01.25, 7-9.02.25, 7-9.03.25, 25-27.04.25, 23-25.05.25, 20-22.06.25
(na ostatnim zjeździe mają miejsce egzamin i obrona pracy dyplomowej).

EGZAMIN
Weryfikacja wyników kształcenia odbywa się w drodze obrony pracy dyplomowej przed komisją egzaminacyjną, składającą się z wykładowców Instytutu Jogi i Ajurwedy Nirmala oraz HR Expertise Małgorzata Miodońska.

KWALIFIKACJE
Uczestnik Kursu otrzymuje Dyplom ukończenia kursu z Kodem Zawodu, uprawniający do pracy w zawodzie:
Lider ds. Dobrostanu Pracowników – Ambasador Jogi – Specjalista ds. Kultury Firmy, Kod Zawodu 242308
Dyplom wydany przez Instytut Jogi i Ajurwedy Nirmala oraz HR Expertise Małgorzata Miodońska.

CENA
7.890 zł, w tym:
• materiały dydaktyczne w formie skryptów
• dyplom z kodem zawodu
• certyfikat uczestnictwa w kursie dla osób, które nie zaliczą egzaminu końcowego – obrony pracy dyplomowej
• opieka merytoryczna i pomoc we wdrożeniu programu wellbeingowego w firmie w trakcie 1 miesiąca po zakończeniu kursu.
Noclegi i wyżywienie podczas zjazdów – we własnym zakresie.

ZAPISY I KONTAKT
Zgłoszenia uczestnictwa w kursie należy dokonać poprzez wpisanie się na listę uczestników mailem na adres: kontakt@nirmala.pl. oraz wpłatę zaliczki z wysokości 2.000 zł w ciągu 10 dni od zgłoszenia, na podane niżej konto bankowe.
W przypadku rezygnacji z kursu pierwsza rata nie podlega zwrotowi.

Pozostałą kwotę należy wpłacić do 01.12.2024.

Nazwa odbiorcy: Piyush Mittal, Nirmala.pl
Nr konta: 95 1030 0019 0109 8501 0103 4103
Citibank
Tytułem: W2, imię i nazwisko

Rezygnacja z kursu w trakcie trwania kursu, NIE UPRAWNIA uczestnika do żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

PROWADZĄCY KURS:

MAŁGORZATA MIODOŃSKA
Trener Biznesu, Doradca ds. Wellbeigu, audytor systemów wellbeingowych w firmach, Chief Wellbeing Officer – Master Level (Wellbeing Institute). Przez 20 lat aktywna zawodowo jako Manager Personalny w firmach o różnej wielkości, w tym w branży motoryzacyjnej i organizacjach typu greenfield, w zróżnicowanych kulturowo zespołach. Absolwentka studiów podyplomowych: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Śląskiej, Prawo Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Holistyczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Instytucie Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu.

Dyplomowany Instruktor Rekreacji Ruchowej o specjalności: Ćwiczenia Psychofizyczne w Oparciu o System Hatha-Joga w nurcie jogi akademickiej. Posiada stopień nauczycielski Jogi Klasycznej z Elementami Ajurwedy i Marma Terapii (Nirmala Instytut Jogi i Ajurwedy i Devamber Institute of Vedic Science).

Prowadzi zajęcia jogi, zdrowego kręgosłupa oraz uważności i relaksacji dla pracowników. Założycielka studia jogi „Yoga Corner” w Gliwicach.

W swojej pracy łączy starożytną filozofię jogi z osiągnięciami współczesnej nauki. Zafascynowana neurobiologią i naturą ludzkiego umysłu.

PIYUSH MITTAL
Nauczyciel jogi i ajurwedy, wykładowca, inicjator, autor i współautor licznych warsztatów oraz kursów instruktorskich. Od 2017 roku prowadzi i rozwija Nirmala.pl Instytut Jogi i Ajurwedy. Jest autorem kursów zawodowych Holistyczny Terapeuta oraz Konsultant i Terapeuta Ajurwedy.

Doświadczenie w przekazywaniu nauk jogi i ajurwedy zdobywał m.in. jako organizator ponad 150 warsztatów i kursów (2012-2022) oraz 4 Międzynarodowych Naukowych Konferencji Jogi i Ajurwedy (2013-2017), których partnerem było Ministerstwo Jogi, Ajurwedy i Naturoterapii (AYUSH) w Indiach; także jako prezes Centrum Jogi i Ajurwedy im. Bhandari’ego (2013-2017) oraz Instytutu Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu. Wykładał mindfulness na studiach podyplomowych „Holistyczne Zarządzanie Kapitałem Ludzkim” oraz zajęcia z jogi i ajurwedy na studiach podyplomowych „Holistyczne Zarządzanie Samorozwojem. Joga i ajurweda dla kadry menadżerskiej” na Politechnice Opolskiej. Od 2020 roku wykładowca w Instytucie Zielarstwa Polskiego i Terapii Naturalnych.

Mimo wielu odbytych nauk nadal nieustannie zgłębia mądrość jogi i ajurwedy, uważa, że to jest jego Svadhyaya. Jogę praktykuje od 40 lat. Jak sam mówi: „JOGA TO DROGA DO SIEBIE PRZEZ SIEBIE”.