Kurs Zawodowy Lider ds. Dobrostanu Pracowników – Ambasador Jogi


10.2023 - 11.2024

Oferta Kursu

Dobrostan w kontekście organizacji, inaczej Wellbeing, to troska o pracownika, jego komfort, zdrowie psychiczne i fizyczne oraz dobre relacje społeczne.

Dla większości organizacji staje się jasne, że jedynie te firmy, które dbają o ludzi, mają szansę przetrwać i rozwijać się w dynamicznym otoczeniu rynkowym.

Ten szacunek do pracowników, uwzględnianie ich indywidualnych potrzeb w zakresie zdrowia, kierunków rozwoju i życiowych wartości, coraz częściej decyduje o uznaniu firmy za dobrego pracodawcę.
Pracodawcę, z którym warto związać się na lata i dla którego po prostu chce się pracować.
W ten oto sposób rodzi się zaangażowanie i jego naturalna konsekwencja – efektywność.
Kluczem jest stworzenie wspierającej, przyjaznej kultury pracy.
Joga klasyczna, holistyczna nauka zajmująca się ciałem, umysłem i duchowością, podpowiada, jak to zrobić.

Jaki jest cel kursu?
• wyposażenie uczestników w ekspercką wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące wdrażania w firmach projektów wellbeingowych w oparciu o klasyczną naukę jogi
• wyszkolenie kursantów do wykonywania zawodu: Lider ds. Dobrostanu Pracowników – Ambasador Jogi, kod zawodu 242308 – Specjalista ds. Kultury Firmy.

Czego dokładnie uczy kurs?
Jak, opierając się na klasycznej nauce jogi:
• podnosić świadomość zarządów firm, managerów oraz pracowników w przedmiocie dobrostanu;
• wspierać:

pracowników w budowaniu prozdrowotnych nawyków;
liderów w otwieraniu się na potrzeby pracowników i tworzeniu efektywnych zespołów;
• stworzyć zdrowe miejsce pracy, do którego pracownicy przychodzą z radością;
• sprawić, by efektywność pracownika, a za tym wyniki firmy, pojawiały bezwysiłkowo jako „skutek uboczny” zaangażowania;
• zarządzać Wellbeingiem w organizacji w sposób strategiczny tak, by program wellbeingowy:
stał się trwałym elementem kultury organizacyjnej firmy;
przekładał się na wyniki organizacji.
Kim są adresaci kursu?
• specjaliści, liderzy i managerowie z obszarów:
Wellbeing, HR, BHP, Szkolenia i Rozwój, Employer Branding, itp.
• trenerzy i konsultanci ds. zdrowia w organizacji
• właściciele firm, również firm rodzinnych;
• wszystkie osoby które pragną:

zmienić swoje organizacje w zdrowe miejsca pracy;
przywrócić biznesowi ludzką twarz;
swoją pasję do jogi realizować w miejscu pracy.
Wcześniejsze doświadczenia z jogą NIE SĄ WYMAGANE.

Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku polskim.

Co wyróżnia nasz kurs?
• dyplom z Kodem Zawodu: 242308 – Specjalista ds. Kultury Firmy, który uczestnik otrzymuje po obronie pracy końcowej – jest to formalne potwierdzenie podniesienia kwalifikacji honorowane przez pracodawców;
• nowatorskie ujęcie tematu Wellbeingu w organizacji – tradycja, czyli joga klasyczna, spotyka nowoczesność, czyli współczesne trendy w zarządzaniu potencjałem pracy oraz aktualne badania naukowe;
• sposób prowadzenia zajęć – z lekkością i na luzie, ale nadal merytorycznie.

ZJAZDY
W czasie trwania kursu odbędą się zjazdy weekendowe (sobota – niedziela) we Wrocławiu i Gliwicach.
Zajęcia we Wrocławiu będą prowadzone w siedzibie Instytutu Nirmala.pl
Adres: ul. Kościuszki 117, Wrocław
https://nirmala.pl/
Zajęcia we Gliwicach będą prowadzone w studio jogi Yoga Corner
Adres: Chorzowska 4, Gliwice
http://yogacorner.pl/

WERYFIKACJA WYNIKÓW KSZTAŁCENIA
Weryfikacja wyników kształcenia opiera się na zaliczeniu obrony pracy dyplomowej na ostatnim zjeździe przed 3-osobową komisją egzaminacyjną, składającą się z wykładowców Instytutu Jogi i Ajurwedy Nirmala.pl.
Prace dyplomowe należy wysłać w formie elektronicznej do prowadzącego najpóźniej miesiąc przed datą obrony.

RODZAJ DOKUMENTÓW UZYSKANYCH PO UKOŃCZENIU KURSU
Uczestnik Kursu otrzymuje Dyplom z Kodem Zawodu uprawniający do pracy w zawodzie – Lider ds. Dobrostanu Pracowników – Ambasador Jogi – Specjalista ds. Kultury Firmy – Kod Zawodu 242308 wydany przez NIRMALA Instytut Jogi i Ajurwedy – Polska oraz HR Expertise Małgorzata Miodońska.
Uczestnicy, którzy nie zaliczą egzaminu praktycznego i/lub nie obronią pracy dyplomowej w terminie, otrzymują jedynie Certyfikat uczestnictwa w kursie.

Terminy zjazdów:
28-29.10.2023
25-26.11.2023
20-21.01.2024
17-18.02.2024
02-03.03.2024
11-12.05.2024
08-09.06.2024
06-07.07.2024
19-20.10.2024
09-10.11.2024

Ostatni zjazd jest przeznaczony na egzamin i obronę pracy dyplomowej.
Terminy zjazdów i miejsce mogą ulec zmianie tylko w wyjątkowych przypadkach niezależnych od organizatora.

Cena kursu rocznego: 7890 zł

Cena zawiera:
• Wszystkie materiały dydaktyczne w formie skryptu.
• Dyplom – Lider ds. Dobrostanu Pracowników – Ambasador Jogi – z Kodem Zawodu nr 242308 – Specjalista ds. Kultury Firmy.
• Certyfikat uczestnictwa w kursie dla tych, którzy nie zaliczą egzaminu końcowego / obrony pracy dyplomowej.
• Opieka merytoryczna i pomoc we wdrożeniu programu wellbeingowego w firmie przez 1 miesiąc po zakończeniu kursu.

Noclegi i wyżywienie podczas zjazdów są we własnym zakresie.

Sposób zapłaty i zgłoszenie uczestnictwa w kursie:
Zgłoszenie uczestnictwa w kursie można dokonać wpłacając 2000 zł (zaliczki) pierwszej raty ciągu 10 dni, na konto po uprzednim zapisaniu się na listę uczestników mailem na adres: kontakt@nirmala.pl. W przypadku rezygnacji pierwsza rata nie podlega zwrotowi.
Pozostałą kwotę należy zapłacić do 01.10.2023 (można płacić w ratach ustalanych indywidualnie, ale w całości do dnia 01.10.2023).
Nazwa odbiorcy: Piyush Mittal, Nirmala.pl
Nr konta: 95 1030 0019 0109 8501 0103 4103
Citibank
Tytułem: W1, imię i nazwisko
Rezygnacja z kursu w trakcie trwania kursu, NIE uprawnia uczestnika do zwrotu zapłaconych pieniędzy za kurs.

RAMOWY PROGRAM KURSU

10 zjazdów, w tym egzamin

I. Wellbeing – wprowadzenie do zagadnienia
 – Geneza nurtu i podstawowe modele Wellbeingu
 – Współczesne trendy w zarządzaniu potencjałem pracy
 – Wellbeing na płaszczyźnie osobistej i zawodowej
 – Co nauka jogi i ajurweda mają do zaoferowania współczesnemu człowiekowi i biznesowi
 – Psychologia pozytywna a joga
 – Kluczowe korzyści dla pracodawcy wynikające z wdrożenia programu wellbeingowego
II. Miejsce Pracy z Duszą
 – Zarządzanie przez wartości jako filar wellbeingowej organizacji
 – Uniwersalne zasady etyczne w jodze i ich przełożenie na biznes
 – Różne osobowości, temperamenty i potrzeby pracowników a jogowo-ajurwedyjskie
archetypy
 – Teoria powszechnej jedności w jodze a praktyki z zakresu równego traktowania i włączania w
firmie
 – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jako wyraz troski o człowieka i jego otoczenie
naturalne
 – Rola Lidera w tworzeniu wspierającego środowiska pracy
 – Kompetencje miękkie w stosunkach międzyludzkich w firmie
III. Komponenty dobrostanu wg jogi i ajurwedy
 – Zdrowie w ujęciu holistycznym oraz równowaga psychofizyczna
 – Poczucie sensu i duchowość, w tym równowaga między duchowością a nowoczesnością
 – Oczyszczanie organizmu
 – Zdrowe nawyki
 – Wspierające relacje w domu i pracy
 – Pojęcie Dharmy

IV. Wdrożenie programu wellbeingowego w firmie
 – Co należy uwzględnić na etapie planowania wdrożenia
 – Narzędzia diagnozy organizacji
 – Metody pomiaru dobrostanu pracowników
 – Jakie są kluczowe czynniki sukcesu
 – Jak monitorować proces wdrożenia programu

V. Ambasador Jogi jako nauczyciel prozdrowotnych praktyk w organizacji
 – Jak zaprojektować profesjonalne warsztaty wellbeingowe
 – Metodyka prowadzenia zajęć
 – Pomoc w kształtowaniu nowych nawyków i postaw
 – Prozdrowotny ruch a aktywność sportowa
 – Podstawowe zasady bezpiecznej praktyki i niezbędne środki ostrożności

 – Granice odpowiedzialności nauczyciela i osoby praktykującej
 – Zagadnienia organizacyjno – prawne

VI. Ćwiczenia na sprawne i zdrowe ciało
 – Pierwsza Niyama (czystość ciała i otoczenia: miejsce pracy)
 – Sukhasany dla podniesienia energii
 – Asany na budowanie wewnętrznej siły
 – Asany na rozluźnienie i regenerację
 – Joga przy biurku
 – Joga dla zdrowego kręgosłupa
 – Mulabandha (ćwiczeni mięśni dna miednicy) jako profilaktyka chorób wynikających z
siedzącego trybu życia
 – Pielęgnacja ciała, oczyszczanie i zdrowe odżywianie wg ajurwedy

VII. Praktyki wzmacniające odporność psychiczną, redukujące stres i zapobiegające
wypaleniu zawodowemu oraz depresji
 – Uważność
 – Medytacja
 – Pranayama
 – Pratyahara
- Joga Nidra
 – Joga Śmiechu
 – Dźwiękoterapia
 – Ćwiczenia uwalniające z ciała emocje
 – Automasaż

VIII. Budowanie marki osobistej Ambasadora Jogi
 – Pojęcie wiarygodności, spójności i reputacji
 – Profil kompetencji miękkich Lidera ds. Dobrostanu Pracowników
 – Skuteczna komunikacja z zarządem firmy, parterami społecznymi i pracownikami
 – Kluczowe przekazy, kanały komunikacji, forma, styl i treść komunikatu
 – Obalanie mitów i radzenie sobie ze stereotypami na temat jogi